Prisinformation

HQ Solutions debiterar antingen löpande eller till en fast kostnad. För att kunna lämna ett fast pris så behöver vi oftast först titta på arbetet som du vill ha utfört.

Så här debiteras löpande arbetskostnader
Alla priser är inklusive moms.

  • Arbetskostnad utan rotavdrag: 670 kr per timme
  • Arbetskostnad med rotavdrag: 469 kr per timme
  • Bilkostnad: 400 kr per dag/arbetstillfälle
  • Trängselskatt: faktisk kostnad debiteras utan påslag
  • Parkeringskostnad: faktisk kostnad debiteras utan påslag
  • Materialkostnader: löpande efter åtgång

Fakturor
Fakturor betalas på 10 dagar netto. Faktura skickas när arbetet är slutfört. Arbete och material kan också veckofaktureras beroende på projektets längd.

Rotavdrag
HQ Solutions utför jobb med rotavdrag. Läs mer om avdraget på Skatteverkets hemsida.